Amperímetro directo ECB7

80x64mm

Descripción de Amperímetro directo ECB7

AMPERÍMETROS DIRECTOS

   

• Escala: 90º
• Frecuencia: 15..100 Hz
• Precisión :1,5%
• Consumo propio: 0,3..1 VA
  

ESCALA 90 º
Modelo EC5VR* EC5V EC4V EC3V EC2V ECB7 ECB3** ECB8**
Dimension (mm)

45X52,5 

48×48 72×72 96×96 144×144 80×64 105×80 130×100
 

AMPERÍMETROS DIRECTOS

In

1; 1,5; 2,5; 4; 5; 6; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75 ó 100 A

2xIn

1..2; 1,5..3; 2..4; 2,5..5; 3..6; 4..8; 5..10; 6..12; 10..20; 15..30; 20..40; 25..50; 30..60; 40..80; 50..100; 60..120; 75..150 ó 100..200 A

5xIn 1..5; 1,5..7,5; 2..10; 2,5..7,5; 3..15; 4..20; 5..25; 6..30; 10..50; 15..75; 20..100; 25..125; 30..150; 40..200; 50..250; 60..300; 75..375 ó 100..500 A

* Rango de medida máximo: 40 A, 40..80 A, 40..200 A
** Rango de medida máximo: 50 A, 50..100 A, 50..250 A

    


 FICHA TÉCNICAFicha técnica

 ECb7  FOTO ALTA RESOLUCIÓNFoto

 

 
  Catálogo Analógicos 2014                                          

 

6 ESP

pdf Instrumentos analógicos